Censpol - výroba modelů, maket a prototypů
   

CENSPOL s.r.o.
Kozinova 1138, 251 01, Říčany u Prahy
tel.: +420 602 330 379
tel.: +420 602 330 766
e-mail: censpol@censpol.cz

 

- MODELY STAVEB A AREÁLŮ
- INVESTIČNÍ CELKY
- ARCHITEKTONICKÉ MODELY

Přiblížení technického či urbanistického díla formou makety nebo modelu, je známé od pradávna. Je to tím, že tyto zmenšeniny věrně zobrazují mnohdy velice komplikované projekty i myšlenky nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti. 

Naše modely rozsáhlých staveb umožňují jedinečný prostorový obraz o celku (o areálu, stavbě apod.). Dávají také přehled o dispozičním uspořádání areálů.

Aby naše modely podaly informace o jednotlivých objektech v areálu, jsou vybaveny ovládacími panely (např. v podobě schématu areálu). Na těchto panelech lze (pomocí tlačítek) zvolit světelné prozáření libovolných staveb v modelu. Ty se na krátkou dobu rozzáří, včetně názvu stavby na ovládacím panelu. Efekt prosvícení vybraných částí modelu doplňujeme možností audio nahrávky - vhodné pro stále se opakující výklady o technických parametrech a charakteristice stavby. Návštěvník je modelem vtažen do zvídavé hry. 

Důvody k pořízení těchto modelů jsou pro naše zákazníky jasné. Jedná se zejména o výstavby nových závodů, opravy stávajících areálů, prezentace, školení. U všech těchto činností se naši zákazníci rozhodují pro pořízení modelu či makety. Je to pro ně nejlepší způsob jak vyjádřit tyto záměry.

 


 

[ Zpět na úvodní stránku ]